Ngày tết truyền thống của người Hàn Quốc hay còn được gọi là Seollal là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Hàn Quốc. Tết truyền thống của Hàn Quốc kéo dài khoảng 3 ngày, bắt