Ngày tết truyền thống của người Hàn Quốc hay còn gọi là Seollal bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 (âm lịch) cho đến ngày mùng 2 tháng riêng là kết thúc dịp tết ở Hàn Quốc