Chùa Bulguksa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1995. Chùa cúng với di tích đá tuyệt đẹp khác đã nổi tiếng khắp thế giới. Được xây dựng vào năm 528