Trải qua 50 năm sau cuộc nội chiến để lại những thiệt hại nặng nề, Hàn Quốc đã vươn lên phát triển vượt bậc với những đô thị cao cấp như Seoul, Busan, Deagu, Incheon… Kéo theo