Cung Deoksu được đặt tên theo mong muốn về một cuộc sống trường thọ của Gojong thời Choseon. Cung Deoksu là một trong số 5 cung điện được bảo tồn cho đến ngày nay của thành phố