Mỗi con đèo trên đất nước ta đều do bàn tay con người tạo ra , nó thể hiện sự hùng vĩ , nguy hiểm của thiên nhiên nhưng cũng thể hiện được khát vọng muốn chinh