Nếu như ở Việt Nam có Áo dài, Trung Quốc có Xường xám, Nhật Bản có Kimono thì Hanbok chính là nét tượng trưng cho nét đẹp truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc đồng thời cũng