Tại sao cùng một loại rèm sáo gỗ khác nhau mà giá thành của chúng lại chênh lệch nhau nhiều như vậy, có phải là do chất lượng của chúng khác nhau hay tự cửa hàng nâng