Đến Seoul vào khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy được mùa thu đang tô vẽ những con đường bằng gam màu rực rỡ nhất. Sắc vàng của lá ngân hạnh, lá Nomiji điểm xuyết bằng