Zwarte Piet là người hầu và cũng là phụ tá của thánh Sinterklaas – thánh Nicholas của người Hà Lan. Vào cứ mỗi đêm giáng sinh, Piet sẽ mang theo quà ở đằng sau lưng giống như những