Nếu bạn là người đã từng đến thăm  Hàn Quốc  hoặc biết đến đất nước này qua phim ảnh, bạn sẽ không khó nhận thấy hệ thống giao thông ở đây rất phát triển với nhiều dịch