Ngày 28-8-2014 vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức hội thảo giới thiệu chính sách visa và du lịch khen thưởng Hàn Quốc 2014. Theo hội thảo, bắt đầu từ tháng