Rèm hội trường được sử dụng để trang trí sân khấu cho cuộc họp, hội nghị hay một sự kiện chương trình giao lưu văn nghệ. Vì vậy khi lựa chọn phông rèm hội trường cần cân nhắc